• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poznań Szkoła UAV FUN & FLY
 
#1

Szkoła UAV FUN & FLY

O Ośrodku Szkolenia


Firma gwarantuje najwyższą jakość szkolenia w Polsce dzięki wykwalifikowanej, licencjonowanej kadrze wykładowców, specjalnie przygotowanych salkach wykładowych oraz przeprowadzania lotów praktycznych na terenie lotnisk i stref specjalnie wyznaczonych do lotów BSP. Kadrę szkoleniową stanowią konstruktorzy, psychologowie, wieloletni operatorzy UAV, instruktorzy i egzaminatorzy samolotowi PAŻP, modelarze zawodnicy z ponad 20 letnim stażem i tysiącami wylatanych godzin podczas zawodów, zleceń oraz szkoleń. Posiadamy również uprawnienia TOR umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych wszystkimi typami bezzałogowych statków powietrznych bez ograniczeń masy startowej pojazdu. Wyszkoliliśmy wielu pilotów, młodzików i operatorów, którzy z powodzeniem latają i wykonują zlecenia w Polsce oraz za granicą.

Nasz Ośrodek Szkolenia UAVO jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym
2.30/00001/2015, dlatego posiadamy możliwość prowadzenia szkoleń refundowanych przez Urzędy Pracy osobom bezrobotnym. Serdecznie zapraszamy ekipa Fun & Fly.

Uprawnienia i Certyfikaty:

Certyfikaty: ULC – 155RPS-10/2015  Uprawnienia: VLOS, BVLOS, UAVO INS, UAVO TOR
Kategorie statków powietrznych: S, H, MR, 2, 7, 25 kg


Kontakt:
os. Władysława Jagiełły 9/8
60-694 Poznań
tel.: +48 791996666
strona www: funandfly.pl
e-mail: biuro@funandfly.pl


Szkolenie VLOS:

Prowadzone przez Nas szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym VLOS gwarantuje kandydatowi nabycie wiedzy z następujących przedmiotów:

Podstawy prawa lotniczego:

1. Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora UAV, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
2. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie.
3. Zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi.
4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne: zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód.
5. Zasada działania, budowa oraz obsługa bezzałogowych statków powietrznych: poruszone tematy:
aerodynamika (fizyka lotu), mechanika lotu, budowa podzespołów, bateria i jej bezpieczne użytkowanie.

Szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym VLOS gwarantuje kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługi naziemnej, łącznie z oceną jego zdatności do lotu oraz umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Kandydat, który odbył szkolenie do uprawnień UAVO – VLOS w naszym ośrodku będzie potrafił wykazać egzaminatorowi podczas egzaminu, że posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługi i pilotażu bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku operatora.

Szkolenie teoretyczno-praktyczne dla osób latających – przygotowujące do egzaminu
od 1.700zł brutto.

Dodatkowe godziny szkolenia z instruktorem na lotnisku od 170zł/h.

Szkolenie BVLOS:


Szkolenie teoretyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym BVLOS gwarantuje kandydatowi nabycie wiedzy z następujących przedmiotów:

1. Prawo lotnicze.
2. Meteorologia.
3. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia.
4. Nawigacja w lotach bezzałogowych.
5. Procedury operacyjne.
6. Osiągi i planowanie lotu.
7. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym.
8. Zasady wykonywania lotów.
9. Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne.

Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin i jest prowadzone równolegle ze szkoleniem praktycznym według określonych zasad.

Szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym BVLOS gwarantuje kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:

1. Przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługi naziemnej, łącznie z oceną jego zdatności do lotu.
2. Przygotowania operacyjnego i nawigacyjnego do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych.
3. Wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Szkolenie praktyczne obejmuje co najmniej 15 godzin lotu, z czego maksymalnie 7 godzin lotu może zostać zrealizowane na urządzeniu symulującym dostosowanym do danej kategorii bezzałogowego statku powietrznego.

Kandydat, który odbył szkolenie do uprawnień UAVO – BVLOS w naszym ośrodku będzie potrafił wykazać egzaminatorowi podczas egzaminu, że posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające bezpieczne planowanie i wykonywanie lotów bezzałogowym statkiem powietrznym poza zasięgiem wzroku operatora.


Szkolenie teoretyczno-praktyczne =
8.999 zł brutto.

Szkolenie UAVO INS:

Operator UAV ubiegający się o uprawnienie instruktora INS powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać świadectwo kwalifikacji operatora UAV z ważnym uprawnieniem podstawowym BVLOS.
2. Posiadać co najmniej 60 godzin udokumentowanego nalotu w lotach poza zasięgiem wzroku operatora.
3. Ukończyć 18 lat.

Ponadto, aby uzyskać uprawnienia należy:

1. Ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne.
2. Zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin państwowy na uprawnienia instruktora INS.
3. Zaliczyć nadzorowaną praktykę instruktorską.

Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS obejmuje 26 godzin wykładów i ćwiczeń realizowanych metodą stacjonarną z następujących przedmiotów:

1. Psychologia.
2. Pedagogika.
3. Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów.
4. Metodyka szkolenia.
5. Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi.
6. Łączność radiowa.
7. Zasady lotu.
8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
9. Człowiek – możliwości i ograniczenia.
10. Szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania.

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS jest realizowane po ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i obejmuje 5 godzin ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz 10 godzin lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu.

Kandydat, który odbył szkolenie do uprawnień instruktora INS w naszym ośrodku będzie potrafił wykazać egzaminatorowi podczas egzaminu państwowego, że posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia szkolenia lotniczego umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora UAV oraz wpisywanych do niego uprawnień.


Termin i cena ustalana jest indywidualnie z głównym instruktorem.Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


  Theme © 2014 iAndrew  
Polskie tłumaczenie © 2007-2015 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.